Alcohol (ethanol) is een kleurloze vloeistof die bedwelmend werkt op de menselijke geest. Het wordt verkregen door gisting van suiker in granen, druiven en vruchten. Gisting is een biochemisch proces waarbij glucose in alcohol en koolstofdioxide wordt omgezet. Dit gebeurt met behulp van bacteriën, schimmels en afwezigheid van zuurstof.

Bekende alcohol soorten die door gisting zijn verkregen, zijn bier en wijn. Bij gisting is het alcoholpercentage niet meer dan 15%. Sterke alcoholische dranken kunnen alleen op kunstmatige wijze worden gemaakt door de drank te destilleren. Bij destillatie worden d.m.v. verdamping twee of meer stoffen gescheiden. Sterke drank heeft een alcoholpercentage van meer dan 15%. Jenever, whiskey en cognac zitten bijvoorbeeld rond de 40%.

De geschiedenis van bier

De eerste alcohol werd duizenden jaren geleden gebrouwen in Mesopotamië, Egypte en China. In Mesopotamië werd brood in water verkruimeld en liet men het gisten. In Egypte werd bier gebruikt bij offers en ceremonieën ter herinnering aan de doden.

Tijdens de Middeleeuwen was bier de gebruikelijke drank voor het gewone volk. Het werd gebrouwen door vrouwen in kloosters en abdijen. Na de Middeleeuwen werd bier brouwen steeds professioneler; bier werd niet alleen meer voor eigen gebruik gemaakt, maar ook voor de handel. In 1839 werd in de Tsjechische stad Pilsen de uitvinding gedaan van het pilsener (een ondergistend bier met een goudgele kleur).

Meten is weten: statistieken over alcohol

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) houdt de alcoholconsumptie per hoofd van de bevolking nauwkeurig bij. Zo is de bierconsumptie tussen 1990 en 2012 bijvoorbeeld flink gedaald, terwijl de consumptie van wijn juist toenam. Het aantal liters pure alcohol per hoofd daalde van echter met bijna 10%.

Verder vermeldt STAP gegevens over het alcoholgebruik van schoolgaande jongeren en de rol van hun ouders. Uit een scholierenonderzoek van het NIBUD in 2010 / 2011 vertelde 21% van de Nederlandse jongens gemiddeld 67 euro per maand uit te geven aan alcohol. Ook staan er verschillende rapportages met gegevens over probleemdrinken, alcoholaccijnzen,
alcoholverstrekking aan jongeren, comadrinken en jongeren in de verslavingszorg.

Alcohol tijdens de griep

Griep komt vaak voor in de wintermaanden. Als je veel hoest en niest, verlies je meer vocht dan normaal. Het is dan verstandig om geen alcohol te drinken. Alcohol onttrekt namelijk vocht aan het lichaam. Het is beter om water en thee te drinken, daarvan word je sneller weer gezond.

Comments