Alcoholverslaving

Alcohol is de meest gebruikte drug in Nederland. Eén van de grote gevaren ligt in de brede maatschappelijke acceptatie van het middel. Veel mensen lopen rond met een actieve alcoholverslaving zonder het zelf door te hebben. De grens tussen sociaal drinken en problematisch drinken is niet duidelijk en veel mensen vinden zich aan de verkeerde kant terug, zonder te weten wanneer de verschuiving eigenlijk heeft plaatsgevonden.

Een alcoholverslaving is een sluipende ziekte, die zich vaak over een langere tijd ontwikkelt. Voor ongeveer 840.000 Nederlanders (10% van de volwassenpopulatie) is alcoholverslaving inmiddels een groot probleem geworden.


Vaak hebben mensen bij het horen van het woord ‘alcoholist’ een persoon voor ogen die doelloos en kansloos op straat leeft zonder voor zichzelf te kunnen zorgen. Deze mensen hebben verschillende stadia van de alcoholverslaving doorlopen en zijn een tekenend voorbeeld van hetgeen alcoholisme teweeg kan brengen wanneer het niet behandeld wordt. In werkelijkheid leeft slechts een klein percentage van de alcoholisten zo. Alcoholverslaving   manifesteert zich op uiteenlopende wijzen en bij de meeste mensen is het aan de buitenkant minder zichtbaar. Dat maakt het lijden echter niet minder groot.

Alcoholverslaafden zijn vaak mensen die modale tot hoge maatschappelijke posities innemen. Ondernemers, zelfstandigen, zakenlieden, computerexperts, advocaten, artsen, artiesten, sportprofs, horecamensen, boekhouders, politici, acteurs, enzovoorts. Maar ook studenten en jongeren waarbij in een betrekkelijk vroeg stadium door bezorgde ouders of partners wordt vastgesteld dat er iets ‘niet in de haak’ is, weten steeds sneller de weg naar   adequate verslavingszorg te vinden om zo te kunnen afkicken van alcohol, bijvoorbeeld in een afkickkliniek voor alcohol.

Alcoholverslaafden zijn vaak mensen met een grote ambitie, die hoge eisen aan zichzelf en hun omgeving stellen. Juist deze sterke persoonlijkheid staat hen vaak in de weg bij het   erkennen van het probleem en het vragen om hulp. In deze context is het dan ook altijd van groot belang om te benoemen dat verslaving geen zwakte of tekortkoming is, net zo min als bijvoorbeeld suikerziekte.

Waarom afkicken van alcohol?

Op zichzelf is er niets mis met alcohol. Alcohol in een sociale setting werkt ontspannend en is bevorderlijk voor een goede stemming. Onder invloed van diverse factoren als bijvoorbeeld werkgerelateerde stress of relatieproblemen kan het drinkpatroon echter uit de hand lopen. Dit, gekoppeld aan een natuurlijke aanleg voor verslaving, creëert dan een voedingsbodem voor het overschrijden van de zogenaamde ‘kritische grens’. Indien die ondefinieerbare grens wordt overschreden, wordt alcoholisme chronisch en dus onomkeerbaar. Op den duur zorgt deze ziekte voor enorme schade aan je lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Het gehele leven zal er na verloop van tijd mee doorweven zijn en voor velen die geen hulp inroepen bij het afkicken van alcohol betekent dat uiteindelijk psychiatrie, gevangenis of de dood.

Niet alleen de alcoholverslaafde zelf heeft te lijden onder deze ziekte. Personen die dicht bij   de alcoholverslaafde staan – familieleden, partner, kinderen – worden eveneens meegesleept in een neerwaartse spiraal van wanhoop, beschuldigingen en haat. Een neerwaartse spiraal waarbinnen de beste bedoelingen en de meest effectieve communicatie vanuit omstanders het tij niet meer kunnen keren. Hoe eerder een alcoholverslaving wordt onderkend en hoe eerder met de behandeling voor het afkicken van alcohol wordt begonnen, hoe groter de kans van slagen.