Betekenis & Definitie

Wat is een gameverslaving?

Van een verslaving vindt plaats als er een patroon ontstaat in game gedrag. Dit wordt gekarakteriseerd door het onvermogen om te stoppen en gebrek aan controle over zijn/haar gedrag met betrekking tot het spelen van computer spelletjes. Er wordt in toenemende prioriteit voorkeur gegeven aan gamen. Dit gaat ten koste van interesse in andere, dagelijkse activiteiten. Desondanks gaat de verslaafde gamer ongestoord door, in tegenstelling tot de negatieve signalen.1

Karakteristieken van de gameverslaving

  • Constant willen winnen
  • Naïef zijn voor negatieve gevolgen
  • Alles moet wijken
  • Rusteloos voelen
  • Basisbehoefte spelen ondergeschikte rol
  • in een sociaal isolement terecht komen
  • Minder aandacht op werk/school2

Moet iedere gamer op zijn hoede zijn?

Studies geven aan dat een gaming stoornis maar op een kleine groep mensen effect heeft. Desondanks moet je als gamer de signalen wel in de gaten houden, helemaal als je weet verslaving gevoelig te zijn.

Hulp?

Sommige dingen kan je niet alleen en hoef je ook niet alleen, er is geen schaamte in om hulp te zoeken.

Website

www.spoor6.nl

Contact

info@spoor6.nl
+31356975400

Meer informatie over gameverslaving vindt je hier

  1. https://www.who.int/features/qa/gaming-disorder/en/
  2. https://www.ensie.nl/verslaving/gameverslaving